Titel / Beschreibung
's Gravenhage in onzen tijd / door Johan Gram. Amsterdam : Beijers, 1893