Titel / Beschreibung
Regesta Hannonensia : lijst van oorkonden betreffende Holland en Zeeland uit het tijdvak der regeering van het Henegouwsche Huis 1299 - 1345, die in het charterboek van an Mieris [...] / uitg. van wege de Koninklijke Academie van Wetenschappen door P. L. Muller. 's-Gravenhage : Nijhoff, 1881