Titel / Beschreibung
Nederlandsche spraakkunst ten behoeve van onderwijzers en belangstellenden : . Het werkwoord in zijne vervoeging en afleiding / door W. L. van Helten. Rotterdam. 1877