Titel / Beschreibung
Amsterdamsche tafereelen / door J. ter Gouw. Met platen, geteekend en op steen gebragt door J. C. Greive. Haarlem : Bohn, 1876