Titel / Beschreibung
Nederlandsche spraakkunst ten behoeve van onderwijzers en belangstellenden / door W. L. van Helten. Rotterdam : Petri, 1875 -