Titel / Beschreibung
Balladen en andere dichtstukjes / door A. Bogaers. [Haarlem], 1862