Titel
Arnhem in november 1813 : naar de berigten van tijdgenooten en uit onuitgegeven bronnen geschetst / door J. W. Staats Evers. Arnhem : Nijhoff, 1864