Titel / Beschreibung
Inventaris van het oud-archief der gemeente Nijmegen : opgemaakt volgens besluit van heeren gedeputeerde staten der provincie Gelderland, van 20 maart 1849 / door P. Nijhoff. Arnhem : Nijhoff, 1864