Titel / Beschreibung
Gedichten / van Willem van Hildegaersberch. Van wege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden uitg. door W. Bisschop ... 's Gravenhage : Nijhoff, 1870