Title / Description
Algemeene geschiedenis des Nederlandschen volks : van de vroegste tijden tot op onze dagen : / door W. J. F. Nuyens. Amsterdam. 1874