Titel / Beschreibung
De Nagelaten Gedichten, En Nederduitsche Spraekkunst / Van Wylen Den Herr Frans De Haes. Amsteldam : Meijer, 1764