Titel / Beschreibung
Middelnederlandse Marialegenden / vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde uitgeg. door C. G. N. de Vooys. Leiden : Brill