Titel / Beschreibung
Verhandeling over het stemrecht in Friesland in de 17de en 18de eeuw / door Douwe Jan Andries van Harinxma thoe Slooten. Leiden : Somerwil, 1894