Title
Korte beschrijving van de provincie Friesland : bevattende een overzigt van den tegenwoordigen toestand van dit gewest, toegelicht door statistieke berigten omtrent handel, nijverheid, scheepvaart, wegen [...] / door W. Eekhoff. Leeuwarden : Eekhoff, 1864