Titel / Beschreibung
Middelnederlandse Marialegenden : . Onser liever vrouwen miraculen / vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde uitgeg. door C. G. N. de Vooys. Leiden. [1903]