Titel / Beschreibung
Over de proverbia communia, ook proverbia seriosa geheeten : de oudste verzameling van Nederlandsche spreekwoorden / verhandeling van W. H. D. Suringar. Leyden : Brill, 1864