Titel / Beschreibung
Bijdrage tot de geschiedenis der dijkpligtigheid in Friesland : inzonderheid met betrekking tot Oostergoo / door Jan Klaasesz de Boer. Utrecht : Van Terveen, 1868