Titel / Beschreibung
Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart / van E. Wolff-Bekker en A. Deken, eenigszins verkort en toegelicht voor de hogste klasse der middelbare miesjesscholen en kweekscholen door A. C. Viervant. 's-Gravenhage : Van Cleef, 1898