Title / Description
Het maatschappelyk vraagstuk : bydrage der onderrichting over zijn wezen en zijne oplossing / door Joseph Biederlack. Met toelating des schrijvers uit het hoogduitsch vertaald door A. J. Verhaegen. [S.l.] ; Averbode : Stoomdr. d. Abdij, 1900