Titel / Beschreibung
Gedichten : . Aanteekeningen / Joannes Antonides van der Goes. Met ophelderende aanteekeningen van W. Bilderdijk. Leyden. 1836