Title / Description
Gedichten : . Aanteekeningen / Joannes Antonides v. d. Goes. Met ophelderende aanteekeningen van W. Bilderdijk. Leyden / uitg. door J. A. Susanna. 1836