Title
Gedichten : / Joannes Antonides van der Goes. Met ophelderende aanteekeningen van W. Bilderdijk. Leyden. 1827