Title / Description
Middelnederlandse legenden en exempelen : bijdrage tot de kennis van de prozalitteratuur en het volksgeloof der middeleeuwen / door C. G. N. de Vooys. 's-Gravenhage : Nijhoff, 1900