Titel / Beschreibung
Gedichten / Joannes Antonides van der Goes. Met ophelderende aanteekeningen van W. Bilderdijk. Leyden : Herdingen, 1827 -
Inhalt