Title / Description
Gedichten : 1 / Joannes Antonides v. d. Goes. Met ophelderende aanteekeningen van W. Bilderdijk. Leyden. 1827