Title / Description
Robert Fruin's verspreide geschriften : met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap : 3. Historische opstellen, deel III / uitg. door P. J. Blok .... 's-Gravenhage. 1901