Titel / Beschreibung
Robert Fruin's verspreide geschriften : met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap : . Historische opstellen, deel I / uitg. door P. J. Blok .... 's-Gravenhage. 1900