Title / Description
Journal ofte dagregister van onze reyze naer de keyzerlyke stadt van Weenen, ten jare 1716 / [Johannes Verslype. Hrsg.: Jules de Saint-Genois]. Gent : Annoot-Braeckman, [1849]