Title / Description
Op-comste der Neder-lantsche Beroerten : Zachar. I. v. 12. Heere der Heyr-scharen, hoe lange en suldy niet ontfarmen Ierusalem, ende der Steden van Iuda, op de welcke ghy vergramt zijt? Dit is [...] / Door eenen liefhebber des waerheydts ende der zielen Saligheydt [i.e. Augustijn van Teylingen]. Tot Munster : Du Jardin, 1642