Title / Description
Rubens menschlievendheyd : oorspronkelyk tooneelspel met zang ; in drie bedryven en zes tafereelen / door P. van Duyse. [S.l.] ; Antwerpen : Dewever, 1840