Titel / Beschreibung
Spreken : uitgegeven ten voordeele van het Groningsch Instituut voor Doofstommen / [Nicolaas Beets]. Haarlem : Bohn, 1838