Titel / Beschreibung
Dicht- en prozaïsche Werken : . Proeve van eenige gezangen / van Mr. Rhijnvis Feith, Ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, .... Rotterdam. 1824