Title / Description
Analytische opgave der gedrukte charters, diploma's, handvesten, plakaten, keuren, ordonnantiën, reglementen en andere staatsstukken, betrekkelijk de provincie [...] : van het jaar 704 tot en met het jaar 1648 / door C. R. Hermans. 's-Hertogenbosch : Palier, 1844