Titel / Beschreibung
Is de koning der Nederlanden souverein? : Eenige stellingen van staatsregt en politiek van Mr. G. Groen van Prinsterer / getoetst door G. W. Vreede. Amsterdam : Schleijer