Title / Description
Is de koning der Nederlanden souverein? : Eenige stellingen van staatsregt en politiek van Mr. G. Groen van Prinsterer : 2 / getoetst door G. W. Vreede. Amsterdam. 1850