Title / Description
Adelyk En Aanzienelyk Wapen-Boek Van De Zeven Provincien : Waar By Gevoegt Zyn Een Groot Aantal Genealogien Van Voornaame Adelyke En Aanzienelyke Familien ; Uit veel Oude Stukken in deeze Order gebragt / Door Abraham Ferwerda. Te Leeuwarden : Ferwerda en Tresling, 1760
Content