Title / Description
Adelyk En Aanzienelyk Wapen-Boek Van De Zeven Provincien : Waar By Gevoegt Zyn Een Groot Aantal Genealogien Van Voornaame Adelyke En Aanzienelyke Familien ; Uit veel Oude Stukken in deeze Order gebragt : Deel 2, Stuk 1 / Door Abraham Ferwerda. Te Leeuwarden. 1772
Content