Titel / Beschreibung
Adelyk En Aanzienelyk Wapen-Boek Van De Zeven Provincien : Waar By Gevoegt Zyn Een Groot Aantal Genealogien Van Voornaame Adelyke En Aanzienelyke Familien ; Uit veel Oude Stukken in deeze Order gebragt : [Deel 1], Stuk 1 / Door Abraham Ferwerda. Te Leeuwarden. 1760