Titel / Beschreibung
Geschiedenis van het leven, character en lotgevallen van wijlen Willem den Vijfden, Prinse van Oranje en Nassau : 4 / uit echte bronnen en bescheiden bijeengebragt, en in eene voegzam orde opgesteld door C. van der Aa. Amsterdam. 1808