Title / Description
Reistogtje met de stoomboot naar Hamburg, in den zomer van 1826 : 1 / in een' gemeenzamen briefstijl beschreven, en met onderscheidene letterkundige aanmerkingen en andere soorten van inlasschingen doorvlochten door B. H. Lulofs. Groningen. 1827