Titel / Beschreibung
G. Huygens koren-bloemen : nederlandsche gedichten : 3 / met ophelderende aanteekeningen van W. Bilderdijk. Leyden. 1824