Title

Schetsen en tafereelen uit den Achterhoek : bevattende eene topographische beschrijving van onderscheidene plaatsen in en om het arrondissement Zutphen, benevens geschiedkundige merkwaardigheden, [...] / door J. A. Klokman. Doetinchem : Raadgeep, 1856