Titel / Beschreibung
Beknopte geschiedenis van Friesland, in hoofdtrekken : bevattende een overzigt van de lotgevallen der Friezen en van de voornaamste gebeurtenissen, gedurende bijna tweeduizend jaren in dit land voorgevalle [...] / uit vele vroegere en latere bronnen bewerkt, door W. Eekhoff. Leeuwarden : Eekhoff, 1851
Inhalt