Title / Description
Historie Van De Satisfactie, Waar Mede De Stad Goes En Het Eiland Van Zuid-Beveland Zich Begeeven Hebben Onder Het Stadhouderschap Van Prins Willem Van [...] : Uit veele oorsponkelyke gedenkstukken saamgesteld. Beneffens eenige Verhandelingen, betrekkelyk tot de Historie en Regeeringsform van dien tyd / [Laurens Pieter van de Spiegel]. Te Goes : Huysman, 1777