Titel / Beschreibung
Dichtwerken : naar de behoeften van den tegenwoordigen tijd ingerigt : . Twee-en-tachtig-jarig leven. Spiegel van den ouden en nieuwen tijd / van Jacob Cats. Deventer. 1843