Title / Description
Proeve uit een onuitgegeven staathuishoudkundig geschrift, Het welvaren der stad Leyden : opgesteld in den jare 1659 door Pieter de la Court / met portr., levensberigt des schrijvers en aanteekeningen voorzien en uitg. door B. W. Wittewaall. Leyden : Luchtmans, 1845
Content