Title / Description
Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde : / door Jeronimo de Vries. Amsterdam. 1810