Title / Description
Proeve over den invloed van Bilderdijks dichtwerken op onze taal : ten aanzien van het vormen van nieuwe en het terugroepen van oude woorden en spreekwijzen / A. de Jager. Leiden : Luchtmans, 1847