Title / Description
Naamlijst van de grietmannen, die van 1816 tot 1851 hoofden van de gemeenten ten platten lande in Friesland zijn geweest : een vervolg op de Nieuwe naamlijst van grietmannen, van de vroegste tijden tot 1795 / door H. Baerdt van Sminia. Leeuwarden : Eekhoff, 1851