Title / Description
Vondel, Joost van den: J. v. Vondels Bespiegelingen Van Godt en Godtsdienst : Tegens d'ongodisten, verlochenaers der Godtheit of goddelijcke voorzienigheit. In den brief aen de Hebreen. Rotterdam : Bos, 1700