Title / Description
De grietmannen in Friesland : bijdrage tot de kennis en waardering van het plattelands-bestuur der Grietenijen in die provincie. [S.l.] ; Leeuwrarden : Eekhoff, 1848